Bireysel ve kurumsal Koçluk

Koçluk & Mentörlük

Koçluk, bir değişim yolculuğudur. Koç da bu değişimin rehberidir. Daha doyumlu bir hayat, bir kariyer için potansiyelini ve performansını koç ile koçluk alanın birlikte ortaya çıkardığı bir süreçtir.

Uluslararası Koçluk Federasyonu, ICF’in tanımı:

Koçluk, günümüzün belirsiz ve karmaşık ortamlarında özellikle önemli olan, kişisel ve mesleki potansiyeli en üst düzeye çıkarmak için ilham veren, düşünmeye teşvik eden ve yaratıcı bir süreçte müşteri ile ortaklık ilişkisi olarak tanımlanmaktadır. Koçlar her müşteriyi kendi hayatlarında ve çalışmalarında uzman olarak kabul eder ve her müşterinin yaratıcı, becerikli ve bütün olduğuna inanırlar.

Koçluk

Bireysel Koçluk

Koçluk, bir değişim yolculuğudur. Koç da bu değişimin rehberidir. Daha doyumlu bir hayat, bir kariyer için potansiyelini ve performansını koç ile koçluk alanın birlikte ortaya çıkardığı bir süreçtirKoçluk, birebir görüşmelerle sürdürülen, yapılandırılmış bir süreç içerisinde, koç ve danışanın eş konumda olduğu bir görüşmedir. Konusu olan ve konuya odaklanılan görüşmelerdir.

Bireysel Koçluk kişilerin potansiyeline ve performansını arttırmaya yönelik koçluk hizmetidir.

Hayattan daha fazla doyum almak ve anlamlı bir hayat için
Koçlukta konular;

 • Yaşam hedeflerini tanımlama; isteklerinin ve hayallerinin, iç ve dış engellerin, güçlü yönlerin, destekleyicileri keşfetme ve harekete geçme.
 • Kendine alan açma; kendin için yapabileceklerin keşfi, zaman ayırma,
 • Olumlu ilişkiler kurma; kendini, aileni ve arkadaşılarını yargılamadan 
 • Etkin iletişim kurma; dinlemeyi geliştirme
 • Optimum dengede olma; iş ve ev yaşamı arasında denge kurma

BİLGİ: ICF Etik Kurallarına (https://www.icfturkey.org/icf-hakkinda/icf-etik-kurallari/) göre hizmet sunmakta olduğumu beyan ederim.

Yönetici Koçluğu:

Kurumsal Koçluk

Yönetici Koçluğu:

Yöneticilerin veya yönetici becerilerini geliştirmek isteyen kişilerin potansiyelini ve performansını arttırmaya yönelik koçluk hizmetidir.

Yönetici ve liderlikte performansını arttırmak için.
Koçlukta konular;

 • Güven ortamı sağlama; dürüst ve açık olma
 • Olumlu ilişkiler kurma; kendin ve çalışma arkadaşın için anlamlı olanı ve değerlerini bilme
 • Bağlılığı arttırma; kıymet bilme ve birlikte gelişme
 • Takım olma yetkinliği; insanları biraraya getirme
 • Etkin iletişim kurma; dinlemeyi geliştirme
 • Optimum dengede olma; iş ve ev yaşamı arasında denge kurma
 • Kariyer hedeflerine ulaşma; hedefin, iç ve dış engellerin, güçlü yönlerin, destekleyicileri keşfetme ve harekete geçme.

NOT/BİLGİ: ICF Etik Kurallarına (https://www.icfturkey.org/icf-hakkinda/icf-etik-kurallari/) göre hizmet sunmakta olduğumu beyan ederim.

Mentörlük

Kurumsal Mentörlük

Kuruluşlarda gelişim ve değişim vizyonu doğrultusunda performans geliştirme ve verimlilik arttırmaya yönelik destek olmayı hedefleyen kurumsal mentörlük hizmetidir.

Kuruluşlarda gelişim ve değişim vizyonu doğrultusunda performans geliştirme ve verimlilik arttırmaya yönelik destek olmayı hedefleyen kurumsal mentörlük hizmetidir.

Mentörülük konusunda sunulan hizmet deneyim ve koçluk yetkinlikleri ile kişi veya kuruluşlara rehberlik edilen bir süreç, birarada öğrenme yolculuğudur.

Kurumsal mentorluk sisteminin kurum içinde yapılandırılması da mümkündür. Kuruşuluşun vizyonu doğrultusunda potansiyeli ve yetkinlikleri geliştirilmek istenen “menti” ve ona rehberlik eden “mentor” arasında kurgulanan bir gelişim ortaklığıdır. Eğitimler, performans izlemeler, geri bildirimler ile süreç planlanır.

Dr. Hatice Bektaş Kimdir?

26 yıllık tecrübe.

Kurumsal denetim, eğitim ve standardizasyon alanında 26 yıllık tecrübesine, akademik öğrenimin yanı sıra akredite koçluk ve MEB onaylı ÇDD yaratıcı drama eğitimenliğini de dahil eden yönetici koçu, kurumsal eğitmen ve danışmandır.
Dr. Hatice Bektaş
Yönetici koçluğu, Kurumsal eğitim ve danışmanlık.