Hatice Bektaş Danışmanlık

Kurumsal denetim, eğitim ve standardizasyon alanında 26 yıllık tecrübesine, akademik öğrenimin yanı sıra akredite koçluk ve MEB onaylı ÇDD yaratıcı drama eğitimenliğini de dahil eden yönetici koçu, kurumsal eğitmen ve danışmandır.

Dr. Hatice Bektaş Yönetim Sistemi Danışmanı ve Eğitmeni, Yönetici Koçu, ATC

Bektaş, kişisel ve kurumsal yaşamda değişimi ve dönüşümü kolaylaştıran bir yönetici koçudur. Yönetim sistemleri baş denetçisi ve eğitmeni ve standardizasyon uzmanıdır. TSE ve Türkiye’de ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin ilk baş denetçi ve eğitmenlerindendir.

25 yıllık kurumsal tecrübesini aldığı akredite koçluk eğitimi ve M.E.B. onaylı yaratıcı drama eğitimi ile bir araya getirerek kurumların ihtiyacına özel danışmanlık, eğitim, koçluk ve drama atölyelerini tasarlamaktadır.

Koçluk Uzmanlıkları:

Yönetici Koçu (ATC, Adler Eğitimli Koç)

 • Liderlik gelişimine farklı alanlardaki 25 yıllık tecrübesini getirir
 • Yönetici Koçu

Eğitmen

 • Temel koçluk becerileri
 • Liderlik yetkinlikleri
 • Liderlik gelişim programı
 • Koçluk Varlığında Lider
 • Geri bildirim ve öğrenen zihniyet

 

Yönetim Sistemi ve Standardizasyon Uzmanlıkları:

 • Denetçi; Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Enerji Yönetim Sistemleri, Sera gazları Doğrulayıcısı, Müşteri İletişim Merkezleri, Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi.
 • Eğitmen; Yönetim sistemleri standardları, denetçi eğitimleri, yaşam döngüsü değerlendirme, standardizasyon
 • Belgelendirme programlarına liderlik; akreditasyon, geliştirme (Yönetim sistemleri), PEFC Sürdürülebilir Orman Belgelendirmesi.
 • Standardizasyon uzmanı; geliştirme, ayna komite.
 • Ürün standardlarının uygunluk değerlendirmesi
 • Akademik; standardizasyon, çevre yönetim sistemi, sudan ağır metallerin uzaklaştırılması.
 • AB çevre mevzuatına uyum (EMAS, İklim değişikliği, Eko etiket, Atık yönetimi, Ambalaj, vb.)
 • Danışman ve Mentör: Yönetim sistemleri standardlarına uygun süreçlerin planlaması.

Diğer uzmanlıkları:

 • Yaratıcı drama
 • Kişisel gelişim

 

Kişisel ve kurumsal olarak yönetici koçu olarak çalışmaktadır. Liderlik gelişim programları yürtümektedir. 135 saatlik ICF akredite Adler Profesyonel Koçluk Eğitimi ve Adler İleri Seviye Koçluk Programı: Practicum’u tamamladı.  Bir meslekdaşı ile koçluk workshopları organize etti.

Standardizasyon uzmanlığı bulunmaktadır; Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ’nde 14 yıl uzman olarak; ulusal, bölgesel (CEN) ve uluslararası (ISO) standard geliştirme prosesleri, eğitimler, ayna komiteler (bölgesel ve uluslararası standardizasyona ulusal komitelerle dahil olma). Özellikle çevre, kalite, enerji, İSG ve risk yönetim sistemleri, güneş enerjisi ve tekstil komitelerinde komite uzmanı olarak çalıştı.

Denetim tecrübesi bulunmaktadır; 22,5 yıl TSE’de yönetim sistemlerinde baş denetçi olarak çalıştı. Yaklaşık 150 kuruluşta 500 denetime katıldı ve çoğuna liderlik yaptı, 20’den fazla kuruluşta eğitim verdi ve denetçi yetiştirdi. TSE ve Türkiye’de ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin ilk baş denetçi ve eğitmenlerindendir. Çevre yönetimi komitelerinde (CEN/SABE and ISO/TC 207 komite üyesi) görev aldı.

Şu anda özel bir kuruluş ile sözleşmeli yönetim sistemleri denetçi/başdenetçiliği görevini sürdürüyor.

TSE’de belgelendirme programı ve uluslararası akreditasyon programı tecrübesi; yönetim sistemi belgelendirme ve akreditasyon programları geliştirme ve koordinasyonunda çalıştı. TSE’de 3 yıl PEFC (Orman Belgelendirme Onay Programı) ulusal üyelik konusunda çalıştı ve PEFC komitesine liderlik etti.

1995-2019 yılları arasında TSE’de çalıştı.

2020 yılında Hatice Bektaş Danışmanlık şirketini kurdu.

Danışmanlık tecrübesi; iki yıldır kuruluşlarda yönetim sistemlerine, liderlik gelişim programlarına mentörlük ve danışmanlık yapmaktadır.

1993 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Çevre Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünde master ve doktorasını tamamladı. Toplamı 135 saatlik ICF akredite Adler Profesyonel Koçluk Eğitimi ve Adler İleri Seviye Koçluk Programı: Practicum’u tamamladı ve ATC (Adler Eğitimli Koç) ünvanını almaya hak kazandı. Çağdaş Drama Derneği Yaratıcı Drama Liderliği/Eğitmenliği programında 5 aşama ve 252 saatlik eğitimi başarıyla tamamladı. Yaratıcı Drama Eğitmenliğini MEB’ten onaylıdır. Tamer Dövücü tarafından verilen “Optimum Denge Modeli; ODM 1. ve 2. Aşama” eğitimlerine katıldı. Zeynep Aksoy Reset “Online Advayta Yoga Uzmanlığını” tamamladı.