Eğitimler

Koçluk Eğitimleri

Kuruluş içinde yönetici ve çalışanlarda koçluk becerileri temelinde oluşturulmuş gelişim eğitimleridir.

Eğitimler

Koçluk Eğitimleri

Bu eğitimler, koçlukla gelen değişim yolculuğuna rehberlik için tasarlanmış eğitimlerdir. Daha doyumlu bir hayat, bir kariyer için potansiyelini ve performansını koç ile koçluk alanın birlikte ortaya çıkardığı bir süreç olan koçluk için yetkinlik kazandırmayı amaçlar.

Kurum içi koçluk uygulamaları daha güçlü iletişim ve ilişki yönetimi, verimli çatışma yönetimi, duygusal zekada artış sağlar. Kurumun yönetim performansını arttırmada güçlü bir öğrenme aracıdır.

Temel Koçluk Becerileri

ICF koçluk yetkinliklerini kazandırmaya yönelik temel beceri eğitimidir. Koçluğun olumlu bakış açısıyla, etkin dinleme, güçlü sorular sorma ve geliştiren geri bildirim verme yetkinlikleri kazandırmayı amaçlar. Bunları uygulayarak temel koçluk yetkinliklerini kazanır.

Bu eğitim kendi potansiyelini keşif yolculuğudur.

Kişinin nerede olduğunu ve nereye gideceğini anlama, değerlerinin, güçlü yönlerinin, kim olduğunun farkındalığı, seçim yapma ve seçeneklerini görme yetisini kazandırır. Seçeneklerini değerlendirerek ideale gitmek için eylem planı oluşturur. Güçlü iletişim ve birlikte ideale yürüme fırsatı verir.

Lider Gelişimi Eğitimleri:

  • Kuruluş içinde yönetici ve çalışanlarda koçluk becerileri temelinde oluşturulmuş lider gelişim eğitimleridir.

Bölüm 1: Liderin Özünün Keşfi 

Amaç: Kurum içinde yönetici ve çalışanların öncelikle kendi özünü, gerçekte kim olduğunu keşfetmesini amaçlar.

Koçluğun olumlu bakış açısıyla, dinleme, sorular sorma ve takdir etme yetkinlikleri kazandırmayı amaçlar. Bunları uygulayarak temel koçluk becerilerini fark eder.

Kişilerin kendi (öz) güçlü yönleri, değerleri, gelişim alanlarının farkına varması ve güçlü iletişimi desteklemeye yönelik temel koçluk yetkinlikleri hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar. Ayrıca bunların kurum içinde uygulamaları hakkında çalışanların bireysel farkındalığa sahip olması ve yetkinliklerinin geliştirilmesini sağlar.

Bölüm 2: Koçluk Varlığında Lider

Amaç:Kurum içinde yönetici ve çalışanlara koçluk becerileri kazandırılarak lider yetkinlikleri geliştirmelerine olanak sağlamaktır.

Koçluğu liderliğe getirerek, etkin dinleme, güçlü sorular sorma ve geliştiren geri bildirim verme yetkinlikleri kazandırmayı amaçlar. Bunları uygulayarak koçluk becerilerini liderliğine uygulamayı öğrenir.

Çalışma arkadaşlarına liderlik etmede koçluk varlığında olmanın önemini kavrar. Kendisinin ve çalışma arkadaşlarının güçlü yönleri, değerleri, gelişim alanlarının farkına varması ve güçlü iletişimi desteklemeye yönelik liderlik yetkinlikleri hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar. Ayrıca bunların kurum içinde uygulamaları hakkında liderlerin koç duruşu geliştirilmesini sağlar.

Geri Bildirim ve Öğrenen Zihniyet Eğitimi

Amaç: Çözüm odaklı öğrenen zihniyet ile konulara bakmayı, sorgulamayı ve takdir eden onaylayan, geliştiren geri bildirim verme farkındalığı geliştirmeyi amaçlar.

Dr. David Cooperrider ve arkadaşlarının çalışmalarıyla gelişen takdir eden sorgu geçmiş ve mevcut başarılara odaklanarak kendinin ve başkalarının değerini, gücünü ve potansiyelinin farkına varmak ve potansiyelin önündeki engelleri kaldırmayı sağlar.

Marilee Goldberg’in “Öğrenen-Yargılayan Zihniyet Modeli” kişilerin daha etkili seçimler yapmalarına, kendilerini ve başkalarını anlamalarına yardım eder. Öğrenen zihniyeti yaşama getirmek kendisi, başkaları ve dünya (çevre) ile ilişkilerde daha başarılı olmayı sağlar.

“Değişim ve gelişimin temelini eğitim oluşturur. Hatice Bektaş Danışmanlık 26 yıllık kurumsal deneyim ve farklı alanlardaki uzmanlık kurumsal eğitim hizmetleri sunar ve bu eğitimlerle kuruluşunuzda performans geliştirme ve verimlilik arttırmaya yönelik destek olmayı hedeflemektedir.

Sürdürülebilriliğin üç ayağı olan çevresel, ekonomik ve sosyal alanlara yönelik kuruluşunuzun her kademesinde çalışan ihtiyaçlarına çözüm sunmaktadır. Ayrıca bunları desteklemek üzere bireysel potansiyeli, yönetim ve iletişim becerilerini destekleyecek programlar sunmaktadır.

Kuruluş eğitimlerini planlarken, kuruluş ihtiyaç ve beklentilerine özgü eğitimin tasarlamaya önem/öncelik vermektedir.

Eğitim planlama için süreç;

        Kuruluşun eğitimle ilgili ihtiyaç ve beklentilerinin alınması,

        Katılımcı profili hakkında bilgi alınması,

        Kazanıma/amaca yönelik kuruluşa özgü eğitimin tasarlanması.

  •   Eğitimler online olarak da verilir.

NOT: Bu bölümde tanımlanmış eğitimlerin dışındaki talepleriniz için lütfen iletişime geçin.”

Dr. Hatice Bektaş Kimdir?

26 yıllık tecrübe.

Kurumsal denetim, eğitim ve standardizasyon alanında 26 yıllık tecrübesine, akademik öğrenimin yanı sıra akredite koçluk ve MEB onaylı ÇDD yaratıcı drama eğitimenliğini de dahil eden yönetici koçu, kurumsal eğitmen ve danışmandır.
Dr. Hatice Bektaş
Yönetici koçluğu, Kurumsal eğitim ve danışmanlık.