Kişisel Gelişim Eğitimleri

Kişisel Gelişim

Bu eğitimler, kişisel değişim yolculuğuna rehberlik için tasarlanmış eğitimlerdir. İnsanlar problemlerinin, sorunlarının kaynağını dışarıda görürler. Hayatta daha iyi hissetmek ve kendine şefkati getirmek için kişinin kendinde değişim başlatarak gelişmesini amaçlar.

Kişisel Gelişim Eğitimleri

Stres Yönetimi Eğitimi

İş ortamında ve sosyal yaşantımızda gün geçtikçe daha fazla stresi deneyimler olduk. Stres yönetimi eğitimi ile stresin ne olduğu, strese sebep olan etmenler ve stresi önleme ve başetme yöntemleri ile ilgili bilgi sağlanır. 

Stres bizi kısıtlanmış ve baskı altında hissettiren durumdur. Stresli durumlardaki çaresizliği yenmek ve daha iyi hissetmek için eğitimde bir çok yöntem / teknik sunulmakta ve uygulama yapılmaktadır. Amaç kurumsal iş yaşamında veya sosyal hayatımızda strese yönlendiren etmenleri fark etmek, bunlara çeklimemek, stresli zamanlarda yaşam konforunu arttırmak için çareler bulmaktır. Stres yönetimine sahip olmak bireysel olarak kendimizi geliştirmemize katkı sağlar.

Etkili İletişim

Etkili İletişim Eğitimi

Etkili İletişim Eğitimi iletişimin temel unsurlarını ortaya koyarak, etkili iletişim yöntemleri hakkında bilgi sağlar.

Kuruluşlarda yapılan işin verimliliğine, her kademe yöneticiler ve çalışanlar arasındaki iletişimin durumu etki eder. Kuruluş yönetimini insanlar oluşturmaktadır ve iletişim en temelde iki kişi arasında gerçekleşir. 

Etkili iletişim ile kuruluşun performansı ve rekabet gücü yükselir. İletişim becerilerinin kazanılması daha doğru anlaşmayı ve anlaşılmayı getirir, bu da kişilerin motivasyonunu arttıran bir unsurdur. 

Şimdinin Gücü, İdeal Ben’e ulaşma ??

Mindfulness, Bilinçli Farkındalık Eğitimi

Mindfulness Eğitimi

Mindfulness olmamak mutsuz olmamıza, verimsiz çalışmamıza ve istediğimiz hayatı yaşamamıza sebep olabiliyor. Mindfulness, Bilinçli Farkındalık Eğitimi ile ‘mindfulness’ın ne anlama geldiği, ‘mindfulness’ olmadığımızda olanlar ve ‘mindfulness’ kalma yöntemleri ile ilgili bilgi sağlanır.

Mindfulness bir anda kalma alışkanlığıdır, şartlardan bağımsız olarak şimdiki zamanı yaşamak ve bunun farkında olmaktır. Gün içinde evde, iş ortamında ve sosyal yaşantımızda zamanın büyük çoğunluğunda bilinçsiz yaşıyoruz. Otomatik pilottaki halimizden bilinçli farkındalığa geçmek, şimdinin farkındalığı için eğitimde bir çok yöntem / teknik sunulmakta ve uygulama yapılmaktadır.

Amaç, kurumsal iş yaşamında veya sosyal hayatımızda ‘mindfulness’ kalamadığımız anları fark etmek, dikkati ana odaklayabilmek, böyle anlarda mindful şefkati ve dikkati kendimize getirmek için araçlar bulmaktır. Bilinçli farkındalığa sahip olmak bireysel olarak kendimizi geliştirmemize katkı sağlar.

Dr. Hatice Bektaş Kimdir?

26 yıllık tecrübe.

Kurumsal denetim, eğitim ve standardizasyon alanında 26 yıllık tecrübesine, akademik öğrenimin yanı sıra akredite koçluk ve MEB onaylı ÇDD yaratıcı drama eğitimenliğini de dahil eden yönetici koçu, kurumsal eğitmen ve danışmandır.
Dr. Hatice Bektaş
Yönetici koçluğu, Kurumsal eğitim ve danışmanlık.